Painosalama Oy

ElectroCity, Tykistökatu 4 A, puhelin 02-2410 105, painosalama@painosalama.fi

Tiedostoista

Painovalmis PDF

Voitte toimittaa kirjan valmiina PDF tiedostona tai Word -tiedostona. Yhdistämme tiedostot ja lisäämme tarvittaessa ylätunnisteet sekä osatöiden numerot ulkoreunaan, lisäksi vedostamme kirjan ja tarvittaessa korjaamme ilmenneet virheet. Tietysti teemme myös kannet ja alkusivut kirjaan. Tarvittaessa teemme taittotyön Word -tiedostosta vastaamaan yliopistojen vaatimuksia.

Tarvetta taitolle?

Ulkoasun viimeistelyä kaipaava aineisto on hyvä toimittaa tekstinkäsittelyohjelman (MS Word) tiedostomuodossa, InDesign tai Illustrator tiedostoina. Kuvat voivat olla Word -tiedostossa mukana mutta ne olisi hyvä toimittaa painoon myös erillisinä, alkuperäisinä tiedostoina resoluution ollessa vähintään 300 dpi.